Driftsbygninger Veksø 2009

Tyndpladegruppens Arkitekturpris

Dommerkomitéens kommentar:

“Idéoplægget er visionært og nytænkende og signalerer ikke umiddelbart en containerhal,men snarere en “hud trukket ned over en funktion. Der er tale om et arkitekturværk, hvor symbiosen mellem bygning og omgivelserne er næsten perfekt.”

 

Løsdriftsstald for heste 2006

Præmieret af Hjørring Kommune og Akademisk Arkitektforening.

Præmieret som godt og smukt byggeri:” En landbrugsbygningtaldbygning i en meget anderledes

udførelse end det sædvanlige. Bygningen er frigjort fra gården og fremtræder som en selvstændig enhed. Trods den specielle udformning og “skæve” former er det blevet en særlig og brugbar løsning, som i størrelse og

proportioner på smukkeste vis harmonerer med de

landskabelige omgivelser. Det milde landskab med bakker og dale fortjener i al beskedenhed dette sortmalede træhus.”

 

 

 

Lægehus 2001

Præmieret af Hjørring Kommune og Akademisk Arkitektforrening.

„ Lægehuset fremhæves for sin enkle og gennemtænkte udformning. Det er fint tilpasset parcelhusområdet samtidig med, at det markerer sig klart ved sin egenart “.

 

Miljødiplom til nybyggerierne Innovationscenter og Teknologisk Institut, Syddanske Forskerparker, Odense

MiljøForum Fyn hædrer bygherrer og virksomheder, som har bygget eller renoveret på en miljøvenlig måde.

MiljøForum Fyn overrækker på torsdag den 29. marts 2012 miljødiplomer til virksomheder, der har ydet en miljøindsats i 5 fynske byggeprojekter indenfor renovering og nybyggeri. Et af byggerierne, der bliver fremhævet, er Syddanske Forskerparkers seneste to byggerier i Odense, hvor diplomoverrækkelsen også foregår.